پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

تصاویر به آتش کشیدن آبلیسک در روز قدس در شهر های مختلف

تهران: تبریز:     تویسرکان:     اینم آبلیسکی که توی مشهد به آتیش کشیده شده اما متاسفانه به خاطر خراب شدن دوربین هیچ عکسی توی جمعیت ازش نگرفتن ... ادامه مطلب
/ 61 نظر / 108 بازدید